Wynajem pracowników czasowych

Korzystając z zatrudniania pracowników przez agencję pracy tymczasowej, przedsiębiorcy zyskują przede wszystkim:

 • Optymalizację kosztów pracy.
 • Obniżenie całkowitych kosztów zatrudnienia i zwiększenie elastyczności poprzez dostosowanie struktury zatrudnienia do bieżących potrzeb przedsiębiorstwa.
 • Płynność zatrudnienia – terminowe oddelegowanie pracownika do pracy.
 • W zakresie rekrutacji oraz nowych metod i sposobów pozyskiwania pracowników
 • z rynku pracy.
 • W obszarze administracyjno-kadrowym – scedowanie na agencję pracy obowiązku zawiązywania umów z pracownikami, uiszczenia składek ZUS, rozliczania podatku
 • dochodowego, rozliczania świadczeń socjalnych, urlopów, odpraw, prowadzenia listy obecności, naliczania płac i ubezpieczeń dla pracowników.
 • Rozliczenie za usługę na podstawie faktury VAT - wyprowadzania kosztów personalnych na zewnątrz.

 

Mówiąc o korzyściach w wymiarze finansowym, nie powinniśmy zapominać o tzw. korzyściach niemierzalnych, które możemy uzyskać dzięki zastosowaniu outsourcingu usług personalnych:

 • Wygoda i oszczędność czasu.
 • Znajomość branży i konkurencji przez wyspecjalizowany podmiot, jakim jest agencja pracy.
 • Dostępność do specjalistycznej wiedzy i narzędzi z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi.
 • Szybszy dostęp do kandydatów ze względu na prowadzenie podobnych projektów rekrutacyjnych i stale aktualizowaną bazę danych.
 • Gwarancję w przypadku nieudanej rekrutacji.
 • Odciążenie działu HR w przedsiębiorstwie, poprzez przeniesienie na firmę zewnętrzną procesów rekrutacji, selekcji oraz weryfikacji kandydatów.

 

Podsumowując bieżąca sytuacja gospodarcza wymaga od przedsiębiorców implementacji rozwiązań mających na celu optymalizację kosztów. Niewątpliwie jedną z form jest współpraca z agencją pracy tymczasowej, która, dzięki profesjonalnej wiedzy oraz doradztwu w zakresie human resources przynosi wymierne korzyści dla firm decydujących się na tę formę współpracy.