Praca tymczasowa

Czym tak właściwie jest praca tymczasowa i na czym polega?

image description

Praca tymczasowa to forma zatrudnienia, w którą zaangażowane są trzy podmioty:
1.    Pracownik.
2.    Agencja pracy tymczasowej .
3.    Klient agencji, tzw. pracodawca użytkownik.
Z prawnego punktu widzenia podmiotem zatrudniającym jest Techniczni.eu - agencja pracy tymczasowej. Techniczni.eu deleguje pracowników do wypełnienia na rzecz pracodawcy użytkownika ustalonych zadań. Techniczni.eu jako formalny pracodawca przejmuje kwestie administracyjno-prawne realizacji umowy – nalicza i wypłaca wynagrodzenia, odprowadza podatki i składki ubezpieczeniowe, udziela urlopów itp. Pomiędzy wszystkimi stronami umowy obowiązują przejrzyste i klarowne relacje.
Z definicji pojęcie pracy tymczasowej określa formę zatrudnienia o charakterze okresowym. Techniczni.eu oddelegowuje pracownika do wykonania określonej pracy
na rzecz i pod kierownictwem pracodawcy użytkownika na z góry określony okres czasu
(od kilku dni, do kilku miesięcy) lub na okres potrzebny do ukończenia konkretnego zadania.

Zgodnie z ustawą Prawa Pracy, regulującą kwestie zatrudniania pracowników tymczasowych, łączny okres zatrudnienia pracownika tymczasowego u jednego pracodawcy użytkownika,
w ciągu kolejnych 36 miesięcy nie może przekroczyć 128 miesięcy.

 

Jakie korzyści daje praca tymczasowa?

Praca tymczasowa niesie ze sobą szereg korzyści:

Elastyczny czas pracy

Pracownik tymczasowy sam ustala w jakie dni i godziny może pracować. Konsultant personalny Techniczni.eu przedstawia kandydatowi oferty uwzględniające dyspozycyjność pracownika. Taki harmonogram pracy pozwala pogodzić pracę z innymi obowiązkami, jak np. opieka nad dziećmi, studia czy też podjąć dodatkową pracę będąc na emeryturze.

Możliwość zdobycia cennego doświadczenia i nowych umiejętności

Wielu pracowników tymczasowych zatrudnionych w Techniczni.eu wykonuje pracę na rzecz kilkunastu Klientów na wielu stanowiskach w rozmaitych branżach. Praca tymczasowa umożliwia podjęcie wyzwań najbardziej dopasowanych do kwalifikacji zawodowych lub też sprawdzenie swoich umiejętności na nowym polu. Atrakcyjne CV będzie prawdziwym atutem i zaprocentuje podczas szukania pracy stałej w przyszłości.

Perspektywa stałego zatrudnienia

Pracodawca użytkownik często traktuje pracę tymczasową jako część okresu próbnego.

Dodatkowe źródło dochodu

Praca tymczasowa i jej elastyczny czas pracy pozwala na traktowanie tej formy zatrudnienia jako dodatkowego sposobu zarobkowania – w trakcie studiów, pracując na etacie czy też będąc na emeryturze.

Korzyści

 • Elastyczny czas pracy
 • Możliwość zdobycia cennego doświadczenia i nowych umiejętności
 • Perspektywa stałego zatrudnienia
 • Dodatkowe źródło dochodu
 
Ustawa o pracy tymczasowej

Poniżej prezentujemy tekst Ustawy z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych

(Dz. U. z 2003 r. Nr 166 poz. 1608)

Praca tymczasowa spełnia Twoje potrzeby i oczekiwania?
Dołącz do Techniczni.eu w 4 prostych krokach!

Krok I - Zgłoś się do nas

Rejestracja w naszej bazie pracowników jest łatwa i szybka. Wystarczy wypełnić krótki kwestionariusz, który pozwoli nam znaleźć odpowiednie oferty pracy dla Ciebie. Rejestrację możesz przeprowadzić on-line lub przy pomocy naszego konsultanta personalnego
w najbliższym oddziale regionalnym Techniczni.eu.

Krok II - Oczekuj na oferty pracy

Konsultant personalny Techniczni.eu zweryfikuje Twoją dyspozycyjność, kwalifikacje
i doświadczenie. Na podstawie indywidualnego profilu dopasuje oferty najlepiej odpowiadające Twoim umiejętnościom i preferencjom. W chwili gdy pojawi się oferta spełniająca kryteria, Twój konsultant personalny umówi się z Tobą na spotkanie i omówi szczegóły i warunki zatrudnienia, tak by świadczona przez Ciebie praca spełniała zarówno oczekiwania Twoje, jak i pracodawcy użytkownika.

Krok III - Podpisz umowę

Jeżeli przedstawione warunki zatrudnienia będą Ci odpowiadać, podpiszemy z Tobą stosowną umowę. Nasza rola na tym się nie kończy. Należy pamiętać, że nasi nowi pracownicy wprowadzani są na teren firmy pracodawcy – użytkownika przez naszych koordynatorów - konsultantów, którzy zapoznają ich z zasadami panującymi w firmie oraz oddelegowują ich do kierowników placówki. Pracownicy nigdy nie są pozostawieni sami sobie, mają stały kontakt z koordynatorami, którzy nadzorują ich pracę, mają stały kontakt z pracodawcą – użytkownikiem

Pamiętaj!

Przy podpisywaniu prawnie wiążącej umowy, poza danymi osobowymi, wymagane
są dokumenty stwierdzające Twoją tożsamość. Przygotuj je i przynieś na spotkanie:

 • •    Numer PESEL.
 • •    Numer dowodu osobistego.
 • •    Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP).

 

Przy niektórych stanowiskach pracy wymagamy, zgodnie z obowiązującym prawem książeczki zdrowia do celów epidemiologiczno- sanitarnych lub kserokopii dokumentów zaświadczających o ukończonych koniecznych kursach.

Krok IV - Witaj na pokładzie!

Po podpisaniu umowy przekażemy Ci szczegółowe informacje gdzie i kiedy masz się stawić do pracy. W sytuacji gdy przed rozpoczęciem pracy wymagane będzie odbycie kursów lub szkoleń, skontaktuje się z Tobą Twój doradca personalny i omówi wszelkie szczegóły.

Poszukujemy osób na stanowiska:

 • •    Kierownik montażu.
 • •    Project manager.
 • •    Monter.
 • •    Spawacz – wszystkie metody.
 • •    Inżynier.
 • •    Specjalista kontroli jakości.
 • •    Inspektor BHP.
 • •    Operator dźwigów.
 • •    Elektryk.
 • •    Mechanik.
 • •    Technolog.
 • •    Brygadzista.
 • ... i wiele innych!

Dołącz do nas!

 • •    Zgłoś się do nas.
 • •    Oczekuj na ofertę pracy.
 • •    Podpisz umowę.
 • •    Witaj na pokładzie!